วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปริมาณสเกลาร์ ( Scalar quantity )

ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่บอกแต่ขนาดอย่างเดียวก็ความหมายสมบูรณ์ ไม่ต้องบอกทิศทาง เช่น ระยะทาง มวล เวลา ปริมาตร ความหนาแน่น งาน พลังงาน ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น